OPCO EMS
Универсална, разпределена, гъвкава
Система за енергиен мениджмънт

Защо OpCo EMS ?

Издигнете енергийния мениджмънт на вашата компания на по-високо ниво !
Опознайте разходите си

Конкретните познания за изразходването на електрическа енергия по функционални зони, дни и часове от деня са предпоставка да планирате и осъществите мерки за икономия на електрическа енергия. Такива мерки могат да бъдат подмяна на оборудване с голяма енергоемкост, преустройство на части от електрическата мрежа и създаване на системи за ръчно или автоматично намаляване на консумацията на електроенергия.

Мотивирайте хората

Замисляли ли сте се защо когато започнете да записвате разходите си в супермаркета, те с магическа пръчка намаляват? Или защо когато шофирате, а на дисплея бордовият компютър показва разхода на гориво, инстинктивно започвате да карате по-икономично? Изследванията показват, че само психологическият ефект от мониторинг на енергопотреблението води до редуциране на сметките с между 5 и 7%!

Съхранете техниката си

Много са случаите на сериозни повреди, дължащи се на лошо качество на използваната електрическа енергия. А когато ремонтът на скъпата техника е на стойност няколко десетки хиляди, всеки би искал той да не се повтаря! Следете и анализирайте качествените параметри на енергията, за да сте в състояние да диагностицирате и отстранявате причини за подобни аварии още преди те да са настъпили.

Прогнозирайте

Изискванията, налагани от закони и правилници, за прогнозиране по дни и дори по часове на необходимата електроенергия стават все по-строги. От друга страна планирането е най-важната стъпка в управлението на всеки процес, включително и на потреблението на енергия. Единственият начин да отговорите на предизвикателството и да не търпите излишни загуби е да разполагате с актуална и подробна статистика, на която да базирате вашите прогнози.

Функционалност

 • Flexible configuration

  The system's flexible configuration features make it easy to deploy in any company. The energy model is configured quickly and does not require intervention of IT professionals.

 • Display real-time information

  OpCoEMS allows you to monitor live the behavior of groups of parameters and to manage energy processes in real time.

 • Data logging. Reports and statistics

  Logging of snapshot, averrage, minimum and maximum values, events and consumed amounts. Standard and user defined graphical and tabular reports.

 • Costing of consumed energy

  In addition to quantity, OpCoEMS gives information about the value of the consumed energy by using preconfigured tariff plans with seasonal and time zone prices.

Client Client Client

Контакти

Have a question ? Fill in the form and we will contact you as soon as possible.